Vision - Mission og Målsætning

Mission:

  • Milzone lægger vægt på at påvirke vores omgivende miljø så skånsomt som muligt, ved at tilbyde vore kunder teknologier som har lavt energiforbrug og høj ydelse og som påvirker vores fælles miljø så skånsomt som muligt.
  • Teknologien som Milzone anvender, udleder ingen skadelige rester til naturen.

Vision:

  • Milzone vil som samarbejdspartner tjene penge til sine kunder – ude hos sine kunder, ved at tilbyde kundespecifikke løsninger indenfor rengøring og rensning af udsugnings- og ventilationssystemer, som sikre en optimal drift med minimale omkostninger.
  • Milzone vil som samarbejdspartner bistå med løsningsforslag, således at ingen værdier går tabt hos sine kunder, ved at tilbyde kundespecifikke løsninger som sikre et lavt bakteriologisk niveau i atmosfæren i produktionslokaler og lagerlokaler inden for fødevare industri.
  • Milzone vil hjælpe sine kunder, så de til en hver tid er i harmoni med sine naboer og omgivelser, ved som leverandør af ozonbehandlingsanlæg at sikre at de ikke udleder uønsket lugtgener til deres omgivelser.

Målsætning:

  • Milzone vil være den leverandør, som kunderne kalder på, når de ønsker en stabil og vedvarende høj hygiejnisk standard i deres udsugnings- og ventilationssystemer og sikre at de ikke udleder uønskede lugt emulsioner til deres omgivelser.
  •  Milzone vil være leverandøren til de kunder indenfor fødevareindustrien, som der vil sikre at de har en høj luft kvalitet i deres produktions- og lagerlokaler, der ikke skader deres produktion og er med til at sikre en lang holdbarhed af deres produkter.
  • Milzone vel være leverandøren som kan sikre at operationssture, klinikker etc. bliver steriliseret efter rengøring.
  • Milzone vil være leverandøren som kan sikre et godt indeklima på skoler, plejehjem, institutioner mv.